Εκλογές

:

Δήμος Παπάγου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑ      4.297
47,50%
4.765
58,70%
4714 2
4714 2
12
ΓΚΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥ      2.378
26,30%
3.358
41,30%
1230 0
1230 0
5
ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ      1.236
13,70%
-
5525 10
5525 10
1
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ      1.138
12,60%
-
5341 0
5341 0
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 13.207

Εγγεγραμμένοι: 11.967

Εκλογικά Τμήματα: 30

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 30 30
Ψηφίσαντες: 9.545 9.048
Έγκυρα: 9.049 8.123
Άκυρα: 496 925
Λευκά:
Συμμετοχή: 79,76 % 75,61 %

κορυφή