Εκλογές

:

Δήμος Γέρακα

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      2.475
34,30%
3.410
50,40%
4996 1
4996 1
12
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.674
23,20%
3.361
49,60%
669 2
669 2
3
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      1.182
16,40%
-
2435 0
2435 0
2
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ      949
13,10%
-
2417 0
2417 0
1
ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤ      695
9,60%
-
810 33
810 33
1
ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ      247
3,40%
-
3133 4
3133 4
0
6

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 13.921

Εγγεγραμμένοι: 8.534

Εκλογικά Τμήματα: 21

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 21 21
Ψηφίσαντες: 7.605 7.306
Έγκυρα: 7.222 6.771
Άκυρα: 383 535
Λευκά:
Συμμετοχή: 89,11 % 85,61 %

κορυφή