Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
619 τμήματα από 619 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 286.044 Ψηφίσαντες: 177.453 Εγκυρα: 166.440 Ακυρα/Λευκά: 11.013

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΜΠΙΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11.021
6,60
1
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
2,81

-

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 10.837
6,50
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,11

-

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΑΘΑΝ 8.368
5,00
1
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,92

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72.344 77.795 43,50 53,40 23
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
39,30

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 63.870 68.005 38,40 46,60 11 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
43,98 46,10 56,50 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 43,98 ΝΔ : 39,30 ΚΚΕ : 5,11 ΔΗΚΚΙ : 4,92 ΣΥΝ : 2,81 ΑΝΟΙΞΗ : 2,72 Λοιπά : 1,16

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα