Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 41
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
294 τμήματα από 294 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 139.946 Ψηφίσαντες: 105.479 Εγκυρα: 101.013 Ακυρα/Λευκά: 4.466

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 25.931
25,70
5
Υποψήφιος ΔΗΚΚΙ/ΑΝΟΙΞΗ, που προέρχεται από ΠΑΣΟΚ
ΔΗΚΚΙ/ΑΝΟΙΞΗ
7,10

-

ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.319
3,30
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,35

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 39.947 58.351 39,50 61,40 25
Υποφήφιος ΝΔ/ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΣΥΝ
37,74

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.816 36.691 31,50 38,60 11 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
51,48 53,40
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 51,48 ΝΔ : 34,21 ΑΝΟΙΞΗ : 3,90 ΣΥΝ : 3,53 ΔΗΚΚΙ : 3,20 ΚΚΕ : 2,35 Λοιπά : 1,33

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα