Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός
Εδρες Νομαρχίας: 50
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΕΒΡΟΥ-ΡΟΔΟΠΗΣ
659 τμήματα από 659 (29/05/1999 21:05)
Εγγεγραμμένοι: 271.263 Ψηφίσαντες: 180.299 Εγκυρα: 171.566 Ακυρα/Λευκά: 8.733

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86.794
50,60
30 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
43,16 42,50 52,60 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 59.687
34,80
14
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
40,52

-

ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8.702
5,10
2
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
2,41

-

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.537
5,00
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,84 4,30
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 7.846
4,60
2
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
6,08

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 43,16 ΝΔ : 40,52 ΣΥΝ : 6,08 ΑΝΟΙΞΗ : 3,40 ΚΚΕ : 2,84 ΔΗΚΚΙ : 2,41 Λοιπά : 1,59

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα