Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
129 τμήματα από 129 (29/05/1999 16:05)
Εγγεγραμμένοι: 46.457 Ψηφίσαντες: 25.010 Εγκυρα: 23.600 Ακυρα/Λευκά: 1.410

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 12.406
52,60
13 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
46,74 50,70
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.519
44,60
8
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
46,98

-

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 675
2,90
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
1,94

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 45,56 ΠΑΣΟΚ : 44,89 ΔΗΚΚΙ : 3,19 ΣΥΝ : 2,09 ΚΚΕ : 1,94 ΑΝΟΙΞΗ : 1,18 Λοιπά : 1,15

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα