Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΖΑΚΥΝΘΟΥ
82 τμήματα από 82 (29/05/1999 00:05)
Εγγεγραμμένοι: 35.865 Ψηφίσαντες: 26.298 Εγκυρα: 24.851 Ακυρα/Λευκά: 1.447

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΣΥΓΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2.111
8,50
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
10,78

-

ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.262
5,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
0,00

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 10.411 11.968 41,90 52,60 13
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
37,25

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.067 10.782 44,50 47,40 7 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
48,23 34,20 60,00 Ανεξάρτητος Υποψήφιος  προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΑΝΕΞ (ΠΑΣΟΚ)

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 42,86 ΝΔ : 37,25 ΚΚΕ : 10,78 ΣΥΝ : 5,37 ΑΝΟΙΞΗ : 1,83 : 0,47 Λοιπά : 1,44

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα