Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΗΛΕΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΗΛΕΙΑΣ
433 τμήματα από 433 (29/05/1999 02:05)
Εγγεγραμμένοι: 208.162 Ψηφίσαντες: 132.459 Εγκυρα: 124.102 Ακυρα/Λευκά: 8.357

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25.341
20,40
3 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
7,57 42,10 70,70 Υποφήφιος ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 15.371
12,40
2
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
38,56

-

ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.793
3,90
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,72 3,50
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ 45.659 58.710 36,80 55,80 19
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
46,91

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 32.938 46.543 26,50 44,20 7
Ανεξάρτητος Υποψήφιος  προερχόμενος από τη ΝΔ
ΑΝΕΞ (ΝΔ)-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 46,91 ΝΔ : 38,56 ΣΥΝ : 4,47 ΔΗΚΚΙ : 3,10 ΑΝΟΙΞΗ : 2,89 ΚΚΕ : 2,72 Λοιπά : 1,35

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα