Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΗΜΑΘΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΗΜΑΘΙΑΣ
311 τμήματα από 311 (29/05/1999 05:05)
Εγγεγραμμένοι: 136.040 Ψηφίσαντες: 108.359 Εγκυρα: 102.005 Ακυρα/Λευκά: 6.354

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.983
4,90
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,62

-

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.493
4,40
0
Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ/ΣΥΝ, που προέρχεται από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ/ΣΥΝ
8,56

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50.917 55.106 49,90 55,20 15 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
40,64 37,70 48,70 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41.612 44.642 40,80 44,80 10 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
42,94 34,30 51,30 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 42,94 ΝΔ : 37,97 ΚΚΕ : 5,62 ΔΗΚΚΙ : 5,19 ΣΥΝ : 3,37 ΑΝΟΙΞΗ : 2,67 Λοιπά : 2,24

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα