Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
577 τμήματα από 577 (29/05/1999 13:05)
Εγγεγραμμένοι: 223.880 Ψηφίσαντες: 174.084 Εγκυρα: 159.142 Ακυρα/Λευκά: 14.942

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83.031
52,20
23 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
58,01 61,20
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 44.823
28,20
9 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
30,16 30,00
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΦΑΡΣΑΡΗΣ-ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑ 12.358
7,80
2
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,41

-

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10.903
6,90
2
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
4,29

-

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8.027
5,00
1
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,31

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 58,01 ΝΔ : 28,65 ΣΥΝ : 4,29 ΚΚΕ : 3,41 ΔΗΚΚΙ : 3,31 ΑΝΟΙΞΗ : 1,51 Λοιπά : 0,82

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα