Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
157 τμήματα από 157 (29/05/1999 21:05)
Εγγεγραμμένοι: 63.046 Ψηφίσαντες: 33.937 Εγκυρα: 32.325 Ακυρα/Λευκά: 1.612

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16.862
52,20
13 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
51,53 49,80 56,50 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 10.330
32,00
6
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
40,10

-

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.867
12,00
2
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,03

-

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.266
3,90
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,02 3,70
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 47,04 ΝΔ : 37,73 ΣΥΝ : 4,49 ΔΗΚΚΙ : 4,03 ΚΚΕ : 3,02 ΑΝΟΙΞΗ : 2,37 Λοιπά : 1,32

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα