Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.401 τμήματα από 1.401 (29/05/1999 14:05)
Εγγεγραμμένοι: 637.707 Ψηφίσαντες: 519.266 Εγκυρα: 472.579 Ακυρα/Λευκά: 46.687

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28.419
6,00
1 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,93 6,40
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24.858
5,30
1
Υποφήφιος ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΣΥΝ
5,39

-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ 23.979
5,10
1
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
5,50

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 199.504 232.372 42,20 50,80 23
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
38,70

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 195.819 225.347 41,40 49,20 11
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
41,29

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 38,70 ΝΔ : 38,54 ΚΚΕ : 5,93 ΔΗΚΚΙ : 5,50 ΣΥΝ : 5,39 ΑΝΟΙΞΗ : 2,75 Λοιπά : 3,19

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα