Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
241 τμήματα από 241 (29/05/1999 23:05)
Εγγεγραμμένοι: 88.849 Ψηφίσαντες: 73.070 Εγκυρα: 69.225 Ακυρα/Λευκά: 3.845

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.846
14,20
2
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
3,58

-

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4.782
6,90
0
-


-

ΓΚΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.437
6,40
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,74 4,80
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.370
3,40
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,20

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20.773 31.414 30,00 50,20 13
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
39,58

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.017 31.121 39,00 49,80 6 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
49,32 44,50 51,30 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 45,90 ΠΑΣΟΚ : 39,58 ΣΥΝ : 3,58 ΑΝΟΙΞΗ : 3,42 ΔΗΚΚΙ : 3,20 ΚΚΕ : 2,74 Λοιπά : 1,58

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα