Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
465 τμήματα από 465 (29/05/1999 21:05)
Εγγεγραμμένοι: 192.885 Ψηφίσαντες: 119.019 Εγκυρα: 112.405 Ακυρα/Λευκά: 6.614

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59.336
52,80
19 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ
51,23 47,20 57,70 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 37.977
33,80
9
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
37,23

-

ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9.319
8,30
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,48 9,40
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5.773
5,10
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,58

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 44,27 ΝΔ : 37,23 ΚΚΕ : 5,58 ΔΗΚΚΙ : 4,48 ΣΥΝ : 4,47 ΑΝΟΙΞΗ : 2,49 Λοιπά : 1,48

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα