Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
373 τμήματα από 373 (29/05/1999 02:05)
Εγγεγραμμένοι: 171.430 Ψηφίσαντες: 113.870 Εγκυρα: 107.025 Ακυρα/Λευκά: 6.845

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17.052
15,90
2
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
6,89

-

ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8.061
7,50
1
Ανεξάρτητος Υποψήφιος  προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΑΝΕΞ (ΠΑΣΟΚ)-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ 43.022 51.096 40,20 55,40 15
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
44,82

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 38.890 41.069 36,30 44,60 7
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
43,95

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 40,97 ΠΑΣΟΚ : 40,92 ΚΚΕ : 6,89 ΑΝΟΙΞΗ : 3,85 ΣΥΝ : 3,03 ΔΗΚΚΙ : 2,88 Λοιπά : 1,46

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα