Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
145 τμήματα από 145 (29/05/1999 00:05)
Εγγεγραμμένοι: 51.915 Ψηφίσαντες: 38.012 Εγκυρα: 36.607 Ακυρα/Λευκά: 1.405

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 6.762
18,50
2 0 Υποψήφιος ΑΝΟΙΞΗ/ΚΚΕ/ΔΗΚΚΙ
ΑΝΟΙΞΗ/ΚΚΕ/ΔΗΚΚΙ
11,36 13,60
Επίσημος Υποφήφιος ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΑΝΟΙΞΗ
ΑΝΟΙΞΗ

ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.218
3,30
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
2,52

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΠΑΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.621 18.778 48,10 57,80 13 0 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
47,27 53,50
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11.006 13.683 30,10 42,20 6 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
37,31 30,20
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 47,27 ΠΑΣΟΚ : 37,31 ΑΝΟΙΞΗ : 5,98 ΔΗΚΚΙ : 2,93 ΣΥΝ : 2,52 ΚΚΕ : 2,45 Λοιπά : 1,54

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα