Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΕΡΚΥΡΑΣ
249 τμήματα από 249 (29/05/1999 08:05)
Εγγεγραμμένοι: 116.267 Ψηφίσαντες: 71.614 Εγκυρα: 65.995 Ακυρα/Λευκά: 5.619

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.349
11,10
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,91 11,30
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 5.766
8,70
1
Ανεξάρτητος Υποψήφιος  προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΑΝΕΞ (ΠΑΣΟΚ)-

ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.793
7,30
1
-


-

ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2.514
3,80
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
6,33

-

ΑΝΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2.410
3,70
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,36

-

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.757
2,70
0
-


-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24.576 30.417 37,20 51,20 15 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
42,07 52,30
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗ 16.830 28.937 25,50 48,80 6
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
36,38

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 42,07 ΝΔ : 36,38 ΚΚΕ : 7,91 ΣΥΝ : 6,33 ΔΗΚΚΙ : 3,36 ΑΝΟΙΞΗ : 2,09 Λοιπά : 1,86

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα