Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
111 τμήματα από 111 (29/05/1999 00:05)
Εγγεγραμμένοι: 44.361 Ψηφίσαντες: 27.749 Εγκυρα: 25.901 Ακυρα/Λευκά: 1.848

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ-ΓΟΥΛΙΕΛ 4.749
18,30
2 0 -
23,20
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.560
9,90
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
11,28

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 9.853 12.524 38,00 53,80 13
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
41,12

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΕΤΑΞΑΣ-ΑΓΓΕΛΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡ 8.739 10.744 33,70 46,20 5
Υποψήφιος ΝΔ/ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
42,31

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 41,12 ΝΔ : 32,26 ΚΚΕ : 11,28 ΣΥΝ : 5,36 ΔΗΚΚΙ : 4,69 ΑΝΟΙΞΗ : 2,32 Λοιπά : 2,97

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα