Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΙΛΚΙΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΙΛΚΙΣ
227 τμήματα από 227 (29/05/1999 02:05)
Εγγεγραμμένοι: 117.064 Ψηφίσαντες: 81.402 Εγκυρα: 76.242 Ακυρα/Λευκά: 5.160

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13.268
17,40
2
Υποφήφιος ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΑΝΟΙΞΗ
6,44

-

ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.010
6,60
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
6,31 6,80
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30.447 36.757 39,90 50,10 13
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
37,99

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 27.517 36.656 36,10 49,90 6 0 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
42,41 34,80 47,00 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 42,41 ΠΑΣΟΚ : 34,80 ΑΝΟΙΞΗ : 6,44 ΚΚΕ : 6,31 ΔΗΚΚΙ : 4,77 ΣΥΝ : 3,19 Λοιπά : 2,08

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα