Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΟΖΑΝΗΣ
360 τμήματα από 360 (29/05/1999 14:05)
Εγγεγραμμένοι: 157.125 Ψηφίσαντες: 121.822 Εγκυρα: 116.238 Ακυρα/Λευκά: 5.584

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ 63.898
55,00
19 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
44,52 51,90
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΚΕΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42.084
36,20
11
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
41,98

-

ΒΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5.833
5,00
1 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,33 6,00
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΝΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 3.653
3,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,50

-

ΒΑΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 770
0,70
0
-


-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 41,98 ΠΑΣΟΚ : 40,81 ΔΗΚΚΙ : 4,50 ΚΚΕ : 4,33 ΣΥΝ : 3,71 ΑΝΟΙΞΗ : 3,18 Λοιπά : 1,49

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα