Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
294 τμήματα από 294 (29/05/1999 21:05)
Εγγεγραμμένοι: 125.020 Ψηφίσαντες: 102.624 Εγκυρα: 96.714 Ακυρα/Λευκά: 5.910

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 49.618
51,30
15 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
46,99 40,20 51,00 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39.978
41,30
10 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
44,50 44,50 49,00 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΜΠΡΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 3.891
4,00
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,27 3,50
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.227
3,30
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,18 5,60
Ανεξάρτητος Υποψήφιος  προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΑΝΕΞ (ΠΑΣΟΚ)

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 43,34 ΝΔ : 41,77 ΔΗΚΚΙ : 4,18 ΣΥΝ : 3,65 ΑΝΟΙΞΗ : 2,73 ΚΚΕ : 2,27 Λοιπά : 2,06

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα