Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Εδρες Νομαρχίας: 43
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΚΥΚΛΑΔΩΝ
280 τμήματα από 280 (29/05/1999 05:05)
Εγγεγραμμένοι: 107.820 Ψηφίσαντες: 81.797 Εγκυρα: 77.338 Ακυρα/Λευκά: 4.459

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.980
3,90
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
3,94

-

ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.762
3,60
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,25

-

ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2.177
2,80
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
5,83

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37.439 36.227 48,40 54,40 26 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
42,41 50,90
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.980 30.427 41,40 45,60 17 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
43,37 49,10
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 42,41 ΝΔ : 40,66 ΔΗΚΚΙ : 5,83 ΣΥΝ : 3,94 ΑΝΟΙΞΗ : 2,71 ΚΚΕ : 2,25 Λοιπά : 2,20

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα