Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΡΚΑΔΙΑΣ
368 τμήματα από 368 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 132.840 Ψηφίσαντες: 89.078 Εγκυρα: 83.911 Ακυρα/Λευκά: 5.167

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.432
5,30
0
Υποφήφιος ΚΚΕ/ΔΗΚΚΙ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΚΚΕ/ΔΗΚΚΙ
5,97

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39.931 37.048 47,60 50,40 15 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
44,67 43,80 52,80 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 39.548 36.429 47,10 49,60 10
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
48,17

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 45,03 ΝΔ : 40,82 ΑΝΟΙΞΗ : 3,85 ΚΚΕ : 3,38 ΣΥΝ : 3,14 ΔΗΚΚΙ : 2,59 Λοιπά : 1,19

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα