Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΛΑΚΩΝΙΑΣ
289 τμήματα από 289 (29/05/1999 19:05)
Εγγεγραμμένοι: 100.534 Ψηφίσαντες: 69.448 Εγκυρα: 65.906 Ακυρα/Λευκά: 3.542

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 38.567
58,50
13 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
56,54 57,40
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15.444
23,40
5
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
33,26

-

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 5.127
7,80
2
-


-

ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3.820
5,80
1
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
2,55

-

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.948
4,50
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,18

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 52,44 ΠΑΣΟΚ : 33,26 ΑΝΟΙΞΗ : 4,10 ΚΚΕ : 3,18 ΔΗΚΚΙ : 3,01 ΣΥΝ : 2,55 Λοιπά : 1,46

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα