Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΛΑΡΙΣΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΛΑΡΙΣΑΣ
553 τμήματα από 553 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 246.043 Ψηφίσαντες: 187.008 Εγκυρα: 176.193 Ακυρα/Λευκά: 10.815

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.011
19,30
3
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
8,67

-

ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.153
6,30
1
Υποφήφιος ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΣΥΝ
3,69

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78.300 84.471 44,40 53,60 23 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
40,29 49,40 59,70 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 52.729 73.046 29,90 46,40 10
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
41,23

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 40,29 ΝΔ : 38,05 ΚΚΕ : 8,67 ΔΗΚΚΙ : 4,34 ΣΥΝ : 3,69 ΑΝΟΙΞΗ : 3,18 Λοιπά : 1,78

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα