Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΛΑΣΙΘΙΟΥ
188 τμήματα από 188 (29/05/1999 15:05)
Εγγεγραμμένοι: 74.208 Ψηφίσαντες: 52.575 Εγκυρα: 49.315 Ακυρα/Λευκά: 3.260

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.376
63,60
14 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
62,96 71,40
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.924
32,30
7
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
30,70

-

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.015
4,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
1,64

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 59,02 ΝΔ : 30,70 ΣΥΝ : 3,94 ΔΗΚΚΙ : 2,26 ΚΚΕ : 1,64 ΑΝΟΙΞΗ : 1,40 Λοιπά : 1,04

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα