Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΛΕΣΒΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΛΕΣΒΟΥ
252 τμήματα από 252 (29/05/1999 02:05)
Εγγεγραμμένοι: 108.498 Ψηφίσαντες: 72.326 Εγκυρα: 67.668 Ακυρα/Λευκά: 4.658

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.875
16,10
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
5,19 9,00
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
Απερχόμενος Νομάρχης ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10.116
14,90
2 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
40,93 40,80 58,00 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7.778
11,50
2
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
14,39

-

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΤΙΜΟΛΕΩΝ 3.998
5,90
0
-


-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20.030 35.069 29,60 58,10 15
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΔΗΚΚΙ, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΔΗΚΚΙ
44,91

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 14.871 25.284 22,00 41,90 4 0 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
31,87 32,20 42,00 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 40,93 ΝΔ : 31,87 ΚΚΕ : 14,39 ΣΥΝ : 5,19 ΔΗΚΚΙ : 3,98 ΑΝΟΙΞΗ : 2,35 Λοιπά : 1,29

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα