Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΛΕΥΚΑΔΑΣ
75 τμήματα από 75 (29/05/1999 23:05)
Εγγεγραμμένοι: 28.867 Ψηφίσαντες: 18.532 Εγκυρα: 17.539 Ακυρα/Λευκά: 993

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.546
8,80
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
10,49

-

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 837
4,80
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
5,97 5,30
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 495
2,80
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
2,95

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ 7.882 7.946 44,90 51,60 13 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
41,71 33,60 43,20 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.779 7.457 38,70 48,40 7 0 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
32,17 43,40 56,80 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 41,71 ΝΔ : 32,17 ΚΚΕ : 10,49 ΣΥΝ : 5,97 ΑΝΟΙΞΗ : 4,68 ΔΗΚΚΙ : 2,95 Λοιπά : 2,03

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα