Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
380 τμήματα από 380 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 170.862 Ψηφίσαντες: 127.002 Εγκυρα: 118.579 Ακυρα/Λευκά: 8.423

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 12.142
10,20
2
Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ,που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΔΗΚΚΙ
3,23

-

ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10.653
9,00
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
6,86

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50.161 56.724 42,30 51,60 19 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ
45,63 29,10 55,60 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.623 53.249 38,50 48,40 9
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
39,54

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 40,68 ΝΔ : 39,54 ΚΚΕ : 6,86 ΣΥΝ : 4,95 ΔΗΚΚΙ : 3,23 ΑΝΟΙΞΗ : 2,33 Λοιπά : 2,41

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα