Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
519 τμήματα από 519 (29/05/1999 16:05)
Εγγεγραμμένοι: 198.539 Ψηφίσαντες: 131.748 Εγκυρα: 124.854 Ακυρα/Λευκά: 6.894

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68.298
54,70
19
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
51,03

-

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.621
30,90
9
Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ/ΔΗΚΚΙ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΠΑΣΟΚ/ΔΗΚΚΙ
40,22

-

ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10.343
8,30
2
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,94

-

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.592
6,10
1 0 Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
3,37 4,90
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 41,39 ΠΑΣΟΚ : 38,31 ΑΝΟΙΞΗ : 9,64 ΚΚΕ : 3,94 ΣΥΝ : 3,37 ΔΗΚΚΙ : 1,91 Λοιπά : 1,44

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα