Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΠΕΛΛΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΠΕΛΛΑΣ
316 τμήματα από 316 (29/05/1999 05:05)
Εγγεγραμμένοι: 148.820 Ψηφίσαντες: 116.640 Εγκυρα: 110.459 Ακυρα/Λευκά: 6.181

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΣ 24.975
22,60
3 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΠΑΣΟΚ
43,49 16,90
Υποφήφιος ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΣΥΝ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 15.744
14,30
2
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
5,93

-

ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2.852
2,60
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,39

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32.261 55.043 29,20 52,80 15
-


-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΙΒΕΝΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 34.627 49.230 31,30 47,20 5
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
41,83

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 41,83 ΠΑΣΟΚ : 40,40 ΔΗΚΚΙ : 5,93 ΚΚΕ : 3,39 ΣΥΝ : 3,09 ΑΝΟΙΞΗ : 2,91 Λοιπά : 2,45

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

>