Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΠΙΕΡΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΠΙΕΡΙΑΣ
267 τμήματα από 267 (29/05/1999 00:05)
Εγγεγραμμένοι: 122.652 Ψηφίσαντες: 92.449 Εγκυρα: 86.939 Ακυρα/Λευκά: 5.510

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.374
5,00
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,18

-

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.925
3,40
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
3,35

-

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.719
3,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,69

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39.452 45.304 45,40 54,10 15
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
45,19

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΠΡΟΦΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 37.469 38.460 43,10 45,90 10 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
42,11 33,10 53,60 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 43,05 ΠΑΣΟΚ : 42,11 ΚΚΕ : 4,18 ΔΗΚΚΙ : 3,69 ΣΥΝ : 3,35 ΑΝΟΙΞΗ : 2,14 Λοιπά : 1,48

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα