Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΠΡΕΒΕΖΑΣ
174 τμήματα από 174 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 74.371 Ψηφίσαντες: 45.999 Εγκυρα: 43.433 Ακυρα/Λευκά: 2.566

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 10.080
23,20
2
Υποφήφιος ΚΚΕ/ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΚΚΕ/ΣΥΝ
10,26

-

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.743
4,00
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,18

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20.996 23.785 48,30 64,80 13 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
43,78 38,30 57,10 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥ 10.614 12.943 24,40 35,20 6
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
40,53

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 41,71 ΠΑΣΟΚ : 40,53 ΚΚΕ : 5,58 ΣΥΝ : 4,68 ΔΗΚΚΙ : 4,18 ΑΝΟΙΞΗ : 2,07 Λοιπά : 1,25

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα