Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΡΕΘΥΜΝΗΣ
218 τμήματα από 218 (29/05/1999 13:05)
Εγγεγραμμένοι: 71.289 Ψηφίσαντες: 49.285 Εγκυρα: 47.454 Ακυρα/Λευκά: 1.831

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΛΙΤΙΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 23.745
50,00
13 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
51,41 50,20
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19.302
40,70
7
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ/ΣΥΝ
41,52

-

ΝΤΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.865
6,00
1
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,14

-

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.542
3,20
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,59 5,10
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 51,41 ΝΔ : 35,69 ΣΥΝ : 4,05 ΔΗΚΚΙ : 3,14 ΚΚΕ : 2,59 ΑΝΟΙΞΗ : 1,78 Λοιπά : 1,34

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα