Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΣΑΜΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΣΑΜΟΥ
113 τμήματα από 113 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 43.592 Ψηφίσαντες: 28.791 Εγκυρα: 27.026 Ακυρα/Λευκά: 1.765

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.850
14,20
1 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
14,82 16,60
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.336
4,90
0
Υποφήφιος ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που προέρχεται από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
9,20

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 10.859 13.407 40,20 52,20 13 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
38,34 41,10 47,60 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 10.981 12.266 40,60 47,80 7 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
35,67 42,30 52,40 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 36,38 ΠΑΣΟΚ : 35,67 ΚΚΕ : 14,82 ΣΥΝ : 6,14 ΔΗΚΚΙ : 3,06 ΑΝΟΙΞΗ : 1,96 Λοιπά : 1,97

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα