Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΤΡΙΚΑΛΩΝ
405 τμήματα από 405 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 182.518 Ψηφίσαντες: 116.551 Εγκυρα: 110.210 Ακυρα/Λευκά: 6.341

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΤΣΕΡΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 8.740
7,90
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,76

-

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.083
5,50
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
2,87

-

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.607
2,40
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,01

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 49.897 51.370 45,30 54,00 15 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
42,36 44,90 52,20 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42.883 43.844 38,90 46,00 9
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
41,31

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 42,36 ΝΔ : 38,84 ΚΚΕ : 7,76 ΔΗΚΚΙ : 4,01 ΣΥΝ : 2,87 ΑΝΟΙΞΗ : 2,47 Λοιπά : 1,69

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα