Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 31
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
412 τμήματα από 412 (29/05/1999 11:05)
Εγγεγραμμένοι: 162.677 Ψηφίσαντες: 128.706 Εγκυρα: 121.202 Ακυρα/Λευκά: 7.504

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.416
5,30
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
3,89 5,20
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.737
4,70
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,33

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 55.187 57.163 45,50 52,40 19
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
45,10

-
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ 53.862 51.978 44,40 47,60 12
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
46,36

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 43,46 ΝΔ : 42,89 ΚΚΕ : 3,89 ΔΗΚΚΙ : 3,33 ΣΥΝ : 2,90 ΑΝΟΙΞΗ : 2,21 Λοιπά : 1,32

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα