Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
165 τμήματα από 165 (29/05/1999 23:05)
Εγγεγραμμένοι: 59.711 Ψηφίσαντες: 43.590 Εγκυρα: 41.333 Ακυρα/Λευκά: 2.257

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.553
6,20
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
2,88

-

ΚΕΡΛΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.388
3,40
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,91 3,90
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 19.968 21.142 48,30 52,90 13
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
45,77

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΕΤΚΑΝΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ 17.424 18.831 42,20 47,10 8 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
45,43 39,90 54,00 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 43,55 ΠΑΣΟΚ : 42,78 ΚΚΕ : 2,91 ΔΗΚΚΙ : 2,88 ΣΥΝ : 2,65 ΑΝΟΙΞΗ : 2,22 Λοιπά : 3,01

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα