Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΦΩΚΙΔΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΦΩΚΙΔΑΣ
134 τμήματα από 134 (29/05/1999 03:05)
Εγγεγραμμένοι: 51.876 Ψηφίσαντες: 37.585 Εγκυρα: 35.292 Ακυρα/Λευκά: 2.293

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.568
7,30
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,65

-

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.184
3,40
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,32

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15.113 15.618 42,80 50,10 13 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
42,47 40,70 50,60 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.427 15.547 46,50 49,90 8
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
43,74

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 43,74 ΠΑΣΟΚ : 39,16 ΚΚΕ : 4,65 ΑΝΟΙΞΗ : 4,07 ΔΗΚΚΙ : 3,32 ΣΥΝ : 3,31 Λοιπά : 1,75

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα