Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
228 τμήματα από 228 (29/05/1999 18:05)
Εγγεγραμμένοι: 94.809 Ψηφίσαντες: 74.286 Εγκυρα: 69.276 Ακυρα/Λευκά: 5.010

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35.135
50,70
13 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
47,84 47,00 54,40 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 28.599
41,30
8
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
42,72

-

ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.845
4,10
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
2,90 4,90
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΤΡΙΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.697
3,90
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
4,77

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 44,52 ΠΑΣΟΚ : 38,75 ΔΗΚΚΙ : 4,77 ΣΥΝ : 3,97 ΑΝΟΙΞΗ : 3,32 ΚΚΕ : 2,90 Λοιπά : 1,77

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα