Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
506 τμήματα από 506 (29/05/1999 17:05)
Εγγεγραμμένοι: 197.909 Ψηφίσαντες: 166.768 Εγκυρα: 151.726 Ακυρα/Λευκά: 15.042

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 84.667
55,80
23 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
43,71 45,70 52,20 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36.569
24,10
8
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
37,64

-

ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14.348
9,50
3
Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ,που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΔΗΚΚΙ
5,76

-

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.111
6,00
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,56 7,30
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.031
4,60
1
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
5,21

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 40,53 ΠΑΣΟΚ : 37,64 ΔΗΚΚΙ : 5,76 ΣΥΝ : 5,21 ΚΚΕ : 4,56 ΑΝΟΙΞΗ : 3,18 Λοιπά : 3,12

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
241 τμήματα από 241 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 94.985 Ψηφίσαντες: 81.088 Εγκυρα: 74.794 Ακυρα/Λευκά: 6.294

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.227
16,30
2 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που προέρχεται από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
11,98 13,30
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5.017
6,70
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,12 10,20
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 34.956 39.985 46,70 58,60 15 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
41,70 42,60 57,60 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22.594 28.211 30,20 41,40 8
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
35,79

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 41,70 ΝΔ : 33,22 ΚΚΕ : 7,12 ΣΥΝ : 6,18 ΔΗΚΚΙ : 5,80 ΑΝΟΙΞΗ : 2,57 Λοιπά : 3,41

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 74
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.382 τμήματα από 5.383 (29/05/1999 09:05)
Εγγεγραμμένοι: 2.156.538 Ψηφίσαντες: 1.564.808 Εγκυρα: 1.371.416 Ακυρα/Λευκά: 193.392

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 154.419
11,30
4 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,75 11,20
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115.228
8,40
4 0 Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
8,50 8,40
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 52.055
3,80
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
5,47

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 565.453 676.087 41,20 53,80 46 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
36,59 40,10 49,00 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 484.261 581.658 35,30 46,20 20 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
38,23 40,30 51,00 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 38,23 ΝΔ : 33,98 ΣΥΝ : 8,50 ΚΚΕ : 7,75 ΔΗΚΚΙ : 5,47 ΑΝΟΙΞΗ : 2,61 Λοιπά : 3,46

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα