Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΧΑΝΙΩΝ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΧΑΝΙΩΝ
322 τμήματα από 322 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 130.030 Ψηφίσαντες: 91.788 Εγκυρα: 88.407 Ακυρα/Λευκά: 3.381

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24.396
27,60
4
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
31,65

-

ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.146
4,70
0
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,96

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26.530 46.007 30,00 56,90 15 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
7,56 23,60
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΦΙΩΤΗ-ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕ 33.335 34.893 37,70 43,10 6 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
51,94 44,50 63,20 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 51,94 ΝΔ : 31,65 ΚΚΕ : 4,96 ΣΥΝ : 4,50 ΔΗΚΚΙ : 3,06 ΑΝΟΙΞΗ : 2,32 Λοιπά : 1,57

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα