Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΧΙΟΥ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΧΙΟΥ
140 τμήματα από 140 (29/05/1999 06:05)
Εγγεγραμμένοι: 54.360 Ψηφίσαντες: 35.692 Εγκυρα: 33.893 Ακυρα/Λευκά: 1.799

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16.963
50,00
13 0 Υποφήφιος ΝΔ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ
37,82 44,30 53,40 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ

ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.282
39,20
7 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ
51,13 36,10 46,60 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.472
7,30
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,01

-

ΤΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.176
3,50
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
2,31

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 45,51 ΝΔ : 37,82 ΣΥΝ : 5,62 ΚΚΕ : 4,01 ΑΝΟΙΞΗ : 3,20 ΔΗΚΚΙ : 2,31 Λοιπά : 1,53

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα