Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΧΑΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΧΑΙΑΣ
593 τμήματα από 593 (29/05/1999 17:05)
Εγγεγραμμένοι: 249.417 Ψηφίσαντες: 196.855 Εγκυρα: 180.944 Ακυρα/Λευκά: 15.911

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 15.523
8,60
2
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,49

-

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.412
4,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
3,85

-

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.871
2,70
0
-


-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΕΡΕΤΗΣ Ε 89.566 91.803 49,50 58,10 23 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
47,44 53,10
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 63.572 66.251 35,10 41,90 12
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
34,39

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 47,44 ΝΔ : 34,39 ΚΚΕ : 5,49 ΔΗΚΚΙ : 4,67 ΣΥΝ : 3,85 ΑΝΟΙΞΗ : 2,65 Λοιπά : 1,51

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα