Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΒΟΙΩΤΙΑΣ
249 τμήματα από 249 (29/05/1999 17:05)
Εγγεγραμμένοι: 112.474 Ψηφίσαντες: 91.000 Εγκυρα: 85.466 Ακυρα/Λευκά: 5.534

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9.045
10,60
1
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
4,42

-

ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 6.780
7,90
1
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
5,54

-

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.800
2,10
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
3,89

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41.557 50.215 48,60 65,40 15
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
39,15

-
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26.284 26.623 30,80 34,60 8 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
45,07 54,70
Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ/ΣΥΝ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 45,07 ΝΔ : 36,81 ΚΚΕ : 5,54 ΣΥΝ : 4,42 ΔΗΚΚΙ : 3,89 ΑΝΟΙΞΗ : 2,34 Λοιπά : 1,93

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα