Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Εδρες Νομαρχίας: 21
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΓΡΕΒΕΝΩΝ
133 τμήματα από 133 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 63.468 Ψηφίσαντες: 35.256 Εγκυρα: 33.430 Ακυρα/Λευκά: 1.826

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10.223
30,60
3
Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ,που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΔΗΚΚΙ
3,85

-
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11.466 14.784 34,30 50,10 13 0 Υποφήφιος ΠΑΣΟΚ/ΚΚΕ/ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΠΑΣΟΚ/ΚΚΕ/ΣΥΝ
56,53 27,30 56,40 Υποφήφιος ΚΚΕ/ΣΥΝ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΚΚΕ/ΣΥΝ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΤΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11.741 14.728 35,10 49,90 5
Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ
34,85

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 45,79 ΝΔ : 34,85 ΚΚΕ : 7,23 ΔΗΚΚΙ : 3,85 ΣΥΝ : 3,51 ΑΝΟΙΞΗ : 3,22 Λοιπά : 1,55

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα