Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 37
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
506 τμήματα από 506 (29/05/1999 17:05)
Εγγεγραμμένοι: 197.909 Ψηφίσαντες: 166.768 Εγκυρα: 151.726 Ακυρα/Λευκά: 15.042

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 84.667
55,80
23 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
43,71 45,70 52,20 Επίσημος Υποφήφιος ΝΔ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36.569
24,10
8
Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
37,64

-

ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14.348
9,50
3
Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ,που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
ΔΗΚΚΙ
5,76

-

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.111
6,00
2 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
4,56 7,30
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.031
4,60
1
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
5,21

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΝΔ : 40,53 ΠΑΣΟΚ : 37,64 ΔΗΚΚΙ : 5,76 ΣΥΝ : 5,21 ΚΚΕ : 4,56 ΑΝΟΙΞΗ : 3,18 Λοιπά : 3,12

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα