Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 74
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.382 τμήματα από 5.383 (29/05/1999 09:05)
Εγγεγραμμένοι: 2.156.538 Ψηφίσαντες: 1.564.808 Εγκυρα: 1.371.416 Ακυρα/Λευκά: 193.392

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 154.419
11,30
4 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,75 11,20
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115.228
8,40
4 0 Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ
8,50 8,40
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 52.055
3,80
0
Επίσημος Υποφήφιος ΔΗΚΚΙ, προερχόμενος από το ΔΗΚΚΙ
ΔΗΚΚΙ
5,47

-
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 565.453 676.087 41,20 53,80 46 0 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
36,59 40,10 49,00 Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, που δεν προέρχεται από κόμμα
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
Απερχόμενος Νομάρχης Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 484.261 581.658 35,30 46,20 20 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
38,23 40,30 51,00 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 38,23 ΝΔ : 33,98 ΣΥΝ : 8,50 ΚΚΕ : 7,75 ΔΗΚΚΙ : 5,47 ΑΝΟΙΞΗ : 2,61 Λοιπά : 3,46

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα