Τα Νέα Εκλογές '98
Πρώτη Σελίδα
Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρες Νομαρχίας: 25
Αποτελέσματα Νομαρχίας ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
241 τμήματα από 241 (29/05/1999 01:05)
Εγγεγραμμένοι: 94.985 Ψηφίσαντες: 81.088 Εγκυρα: 74.794 Ακυρα/Λευκά: 6.294

Υποψήφιος Νομάρχης Ψήφοι Ποσοστό
(%)
Εδρες Υποστήριξη '98 Βουλ. '96
(%)
Νομ. 1994 Υποστήριξη '94
Α' Β' Α' Β' 1998 1994 Α' Β'

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.227
16,30
2 0 Υποφήφιος ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ, που προέρχεται από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ/ΔΗΚΚΙ
11,98 13,30
Επίσημος Υποφήφιος ΣΥΝ, προερχόμενος από τον ΣΥΝ
ΣΥΝ

ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5.017
6,70
0 0 Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
7,12 10,20
Επίσημος Υποφήφιος ΚΚΕ, προερχόμενος από το ΚΚΕ
ΚΚΕ
Απερχόμενος Νομάρχης Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 34.956 39.985 46,70 58,60 15 0 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
41,70 42,60 57,60 Επίσημος Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ΠΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22.594 28.211 30,20 41,40 8
Υποφήφιος ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ, προερχόμενος από τη ΝΔ
ΝΔ/ΑΝΟΙΞΗ
35,79

-

Αποτελέσματα Νομαρχίας στις βουλευτικές '96
ΠΑΣΟΚ : 41,70 ΝΔ : 33,22 ΚΚΕ : 7,12 ΣΥΝ : 6,18 ΔΗΚΚΙ : 5,80 ΑΝΟΙΞΗ : 2,57 Λοιπά : 3,41

Απερχόμενος Νομάρχης
Νέος Νομάρχης με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
Προκρίνεται για την 2η Κυριακή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα