Εκλογές 2015

: Δημοφήφισμα 5 Ιουλίου 2015

Loading...
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ ΟΧΙ 3.558.864 61,31
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ ΝΑΙ 2.245.368 38,69
ΛΟΙΠΑ 0 0 0